Đang tải dữ liệu...
Mr. Khoa Tel: 0989 597 942
Mr. Vũ Tel: 0909 990 353
Mr. Hậu Tel: 077 680 5747
Mr. Đức Tel: 090 5015 331

Công Ty Cổ phần Xây Lắp Công Nghiệp Nhà Bè (CNNB)

( BỘ PHẬN KINH DOANH PHỤ TÙNG MÁY MAY CÔNG NGHIỆP )

Số 4, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM

Tel: 028.3.771 0255
Fax: 028.3.771 0256

info@cnnb.com.vn

Nội dung liên hệ